naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

Czujesz, że ktoś przekroczył Twoją strefę komfortu, a przy tym zrobił to bezprawnie? Jeśli określone zachowanie drugiej osoby sprawiło, że poczułeś się pokrzywdzony, to bardzo możliwe, że doszło do naruszenia dóbr osobistych. Zadaniem adwokata jest przygotowanie pozwu o ochronę dóbr osobistych i dopilnowanie, żeby osoba winna wynagrodziła Ci doznane krzywdy materialne i niematerialne.

Skorzystaj z pomocy prawnej Mecenas Jaśków – specjalistki prawa cywilnego. Masz wiele możliwości dochodzenia swoich praw w przypadku naruszenia dóbr osobistych – razem opracujemy najskuteczniejszą strategię procesową.

Naruszenie dóbr osobistych, czyli czego?

Nie jesteś pewna/-y, czy dotknęło Cię naruszenie dóbr osobistych? Jeśli druga osoba nie poszanowała Twoich praw niemajątkowych, to bardzo możliwe, że tak właśnie było. Katalog dóbr osobistych jest otwarty, a do ich określenia prawnicy korzystają nie tylko z zapisów Kodeksu cywilnego, lecz także z dotychczasowych wyroków sądów. Oprócz tego, że dobro osobiste ma charakter niemajątkowy, to jeszcze musi być ujmowane jako obiektywne w oczach opinii publicznej i systemu prawnego.

Na tej podstawie możemy wymienić następujące dobra osobiste człowieka podlegające ochronie:

 • wolność,
 • zdrowie,
 • swoboda sumienia,
 • nazwisko lub pseudonim,
 • wizerunek,
 • tajemnica korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
 • prywatność.

Nie tylko osoby fizyczne mają dobra osobiste – naruszenie może dotyczyć również przedsiębiorstw, np. naruszenie wizerunku czy twórczości artystycznej. Ochrona dóbr osobistych daje firmie takie samo prawo do dochodzenia roszczeń jak osobom fizycznym.

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Żeby móc żądać zaprzestania naruszeń dóbr osobistych, usunięcia skutków tych naruszeń czy dochodzić innych roszczeń, muszą być spełnione następujące warunki:

 • działanie drugiej osoby, które chcemy uznać jako naruszenie dóbr osobistych, musi być bezprawne;
 • nie wyraziłaś/-eś na nie zgody, manifestując sprzeciw (jeśli istniała możliwość swobodnego sprzeciwu);
 • działanie drugiej osoby jest obiektywnym naruszeniem dobra osobistego z punktu widzenia społeczeństwa i panującego w nim systemu prawa.

Rozpatrując pozew o naruszenie dóbr osobistych, sąd będzie badał, czy wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione, a oprócz tego oceni Twój punkt widzenia. Rolą adwokata jest przygotowanie takiej argumentacji, która przekona sąd, że Twoje dobra osobiste zostały naruszone w sposób bezprawny i obiektywny.

pozew o naruszenie dóbr osobistych

Sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych – co możemy dla Ciebie zrobić?

Jeśli to właśnie Ciebie dotknęło naruszenie dóbr osobistych, masz kilka możliwości. To, jakich roszczeń najlepiej dochodzić w danym przypadku, podpowie Ci Twój adwokat, który napisze też dla Ciebie pozew o ochronę dóbr osobistych. Wyjaśniamy, jak można dochodzić roszczeń – w sprawach o naruszenie dóbr osobistych możesz żądać:
 1. zaniechania działania, które narusza Twoje dobra osobiste;
 2. usunięcia skutków dokonanego naruszenia, np. żeby osoba, która się tego dopuściła, złożyła oświadczenie odpowiedniej treści;
 3. zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
 4. naprawienia szkody w formie odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli naruszenie dobra osobistego spowoduje szkodę majątkową.
W niektórych sytuacjach naruszeniem dóbr osobistych będzie musiało zająć się prawo karne. W przypadku naruszenia dóbr osobistych takich jak – życie, zdrowie, wolność osobista i integralność seksualna – sprawcy nie musi być udowodniona wina. Natomiast w przypadku pozostałych musisz liczyć się z procesem, podczas którego sąd oceni, czy oskarżony ponosi winę za naruszenie dóbr osobistych, a co za tym idzie – czy będzie musiał zapłacić zadośćuczynienie. Powyższe środki ochrony dóbr osobistych nie mają charakteru listy do wyboru – możesz żądać kilku, a nawet wszystkich naraz. Przykładowo, jeśli ktoś napisze krzywdzące dla Twojej firmy informacje w sieci, możesz żądać, żeby sprawca zaniechał działań naruszających jej wizerunek, zapłacił zadośćuczynienie i odszkodowanie za straty, które swoim zachowaniem wyrządził, a także wydał oświadczenie w odpowiedniej formie i o wskazanej treści.

Adwokat Jaśków – naruszenie dóbr osobistych

Żądanie usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego, zadośćuczynienia czy wydania oświadczenia to trudne i często czasochłonne sprawy. Żeby osoba, która naruszyła Twoje dobro, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, potrzebujesz przede wszystkim silnego pozwu, który dla Ciebie napiszemy.

Będziemy Cię reprezentować od samego wytoczenia sprawy cywilnej, aż po wyrok, jeśli postępowanie przeniesie się na grunt prawa karnego. Otwarty katalog dóbr osobistych daje nam pole do przekonującej argumentacji i walki o wysokie zadośćuczynienie. Jeśli dotknęło Cię naruszenie dobrego imienia, wizerunku, wolności osobistej, twórczości czy jakiegokolwiek innego prawa – jesteśmy tu, żeby Ci pomóc.