nietykalność cielesna

Naruszenie nietykalności cielesnej

Czy wiesz, co grozi za uderzenie w twarz, popchnięcie czy oplucie? To naruszenie nietykalności – przykłady takich zachowań podlegają karze nawet do roku pozbawienia wolności, bo pogwałcają ludzką godność. Jeśli spotkało Cię naruszenie nietykalności cielesnej np. w pracy lub wręcz przeciwnie – chcesz bronić się przed oskarżeniem, pomożemy Ci uargumentować Twoje stanowisko przed sądem.

Naruszenie nietykalności cielesnej – przykłady

Każdy z nas ma prawo do nietykalności cielesnej – nikt nie może bez naszej zgody oddziaływać na naszej ciało. Czym z punktu widzenia prawa jest naruszenie nietykalności cielesnej? Kodeks karny (k.k.) w art. 217 wskazuje na uderzenie, lecz nietykalność cielesną drugiej osoby można naruszyć na wiele innych sposobów – przez spoliczkowanie, popchnięcie, szarpanie, oplucie, oblanie płynem, ukłucie, kopnięcie, strącenie okularów lub czapki, przytrzymanie, pocałowanie, pociągnięcie za włosy. Kluczowy jest tutaj brak zgody na wymienione czynności.

Z naruszeniem nietykalności nie musi wiązać się zadanie bólu – chodzi o samo przekroczenie granicy ludzkiego prawa do nietykalności cielesnej, wolności i godności osobistej pokrzywdzonego, wywołanie u niego wstydu, poniżenia, przestraszenia czy innej krzywdy niematerialnej. Po prostu nikt nie może ingerować w sferę ciała człowieka bez jego zgody.

Naruszenie nietykalności cielesnej a uszkodzenia ciała

Za naruszenie nietykalności cielesnej uznaje się takie czyny, które nie powodują u pokrzywdzonego żadnych zmian anatomicznych, ani trwałych śladów. Jeśli spoliczkowanie pozostawi po sobie lekki siniec, a szarpnięcie skończy się płytkim zadrapaniem, to zwykle można je uznać za naruszenie nietykalności cielesnej. Jeśli jednak poszkodowany dozna cięższych obrażeń czy uszczerbku na zdrowiu, to czyn zabroniony będzie sądzony jako uszkodzenie ciała – które podlega dużo wyższej karze.

Nietykalność cielesna – kara za naruszenie

W kodeksie karnym (Art. 217.) czytamy, że „Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. To, jak sąd rozpatrzy przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, zależy od stopnia społecznej szkodliwości czynu. Sąd weźmie pod uwagę:

  • rozmiar wyrządzonej szkody – chodzi o straty moralne (niematerialne) spowodowane naruszeniem nietykalności, czyli wspomniane wyżej poniżenie, złamanie prawa do godności, wolności itp.;
  • zamiar sprawcy przestępstwa – ważne jest, czy nietykalność osobista została naruszona intencjonalnie, czy była to lekkomyślność lub niedbalstwo;
  • poczytalność sprawcy – jeśli sprawca naruszył nietykalność cielesną w stanie ograniczonej poczytalności, to szkodliwość społeczna czynu będzie mniejsza;
  • inne czynniki – wyrażenie skruchy, karalność i stan majątkowy sprawcy przestępstwa.

Jaka jest wysokość grzywny za naruszenie nietykalności cielesnej? Nie ma na to jednej odpowiedzi, bo sąd wylicza karę na podstawie m.in. możliwości finansowych skazanego, czyli jego sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz możliwości zarobkowych. Alternatywą jest ograniczenie wolności, które może trwać maksymalnie dwa lata, a najsurowszym wyrokiem jest pozbawienie wolności do roku.

Istnieją również dwie przesłanki, które pozwalają sądowi odstąpić od wymierzenia kary:

  • naruszenie nietykalności było wynikiem wyzywającego zachowania się pokrzywdzonego;
  • pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności.
naruszenie nietykalności cielesnej kk

Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta

Z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta wiąże się surowszy wymiar kary – osoba, która naruszy nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego, także podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności, ale w przypadku funkcjonariusza pobyt w więzieniu może trwać nawet do trzech lat.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet całkowicie od niej odstąpić, jeśli naruszenie cielesne było wywołane przez nieodpowiednie zachowanie się policjanta.

Naruszenie nietykalności cielesnej dziecka

Odpowiedzialności karnej podlega również każdy, kto naruszy nietykalność cielesną dziecka. Nawet zwykły klaps stanowi bezprawną ingerencję nietykalność drugiej osoby. Jej naruszenie może być jednym z argumentów w postępowaniu o odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Nietykalność cielesna – akt oskarżenia o naruszenie

Naruszenie nietykalności osobistej to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, a nie z urzędu. Oznacza to, że ani policjant, ani prokurator nie rozpocznie w tym przypadku postępowania przygotowawczego bez Twojej interwencji. Jeśli więc chcesz doprowadzić do wymierzenia kary, musisz złożyć do sądu prywatny akt oskarżenia.

Nie jesteś jednak zdana/-y tylko na siebie – sporządzenie pisma procesowego to bardzo trudne zadanie, które najlepiej powierzyć zaufanemu prawnikowi. Twój adwokat nie tylko sporządzi akt oskarżenia, ale także przygotuje Cię do postępowania dowodowego i będzie skutecznie bronił Twojego stanowiska.