Obsługa prawna firm i przedsiębiorców

Obsługa prawna firm i spółek – adwokat w Poznaniu

Kancelaria Adwokat Marty Jaśków zajmuje się m.in. kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw. Główną zaletą takich działań jest odciążenie osób na stanowiskach kierowniczych lub innych pracowników firmy, które mogą się wówczas w pełni poświęcić prowadzeniu i rozwijaniu firmy, nie tracąc czasu na odszyfrowywanie zawiłości prawnych, które wielu przedsiębiorcom spędzają sen z powiek. Dla doświadczonego adwokata jest to codzienność, a wiedza i doświadczenie pozwalają Mecenas Jaśków na objęcie kontroli nad sytuacją prawną firmy.

Wybór adwokata, któremu powierzają Państwo pieczę nad swoją firmą, nie jest prosty, jednak zawsze należy kierować się jedną wartością – zaufaniem. Budujemy je z przedsiębiorcami na bazie szczerej rozmowy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Angażujemy się we wszystkie aspekty związane z obsługą prawną firm – w ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej przedsiębiorcom zapewniamy m.in.:

 • doradztwo w zakresie prawa pracy,

 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji,

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń organów, zarządzeń czy regulaminów,

 • obsługę korporacyjną, czyli sporządzanie dokumentów akt spółek, udział w posiedzeniach organów spółki,

 • przygotowywanie i analizę wszelkich umów,

 • windykację należności,

 • opracowywanie regulaminów wewnątrzzakładowych.

Obsługa prawna firm – Poznań

Prowadzenie firmy to wyzwanie pod wieloma względami. Jednak nawet najobszerniejsza wiedza z danej branży nie wystarczy do odniesienia sukcesu, jeśli przedsiębiorca nie będzie biegły w zawiłościach prawnych. Z tego względu wiele firm stawia na kompleksową obsługę prawną spółek. W Poznaniu obsługa prawna dla firm jest prowadzona przez Mecenas Jaśków w kancelarii, jednak możliwa jest również porada online.

Obsługa prawna spółek w Poznaniu - stała współpraca lub pojedyncza porada

Oddanie skomplikowanych procedur i formalności w ręce doświadczonego adwokata pozwala skupić się na tym co jest naprawdę ważne, czyli codziennych zadaniach związanych z prowadzeniem firmy. Obsługa prawna w Poznaniu lub online może mieć formę stałej współpracy między adwokatem a przedstawicielem spółki, bądź okazjonalnych porad prawnych – wszystko zależy od sytuacji i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.


Faktem jest, że niezależnie od specyfiki branży, wielkości spółki czy ewentualnych problemów prawnych, z którymi się zmaga, korzystniejsza będzie stała obsługa prawna dla firm. Adwokat, który dogłębnie pozna wszystkie obszary przedsiębiorstwa i jest na bieżąco z wprowadzanymi w nim rozwiązaniami, będzie w stanie właściwie ocenić jego sytuację prawną. Ponadto zrobi to sprawnie i szybko, bo nie będzie musiał zaznajamiać się z sytuacją firmy od zera.


Dla przedsiębiorcy jest to korzystne z punktu widzenia zaufania, jakie buduje się pomiędzy nim a prawnikiem, który uczestniczy w każdym etapie życia jego firmy. Niektóre spółki decydują się bowiem na obsługę prawną w Poznaniu już od momentu powstania, a czasem jeszcze przed nim – adwokat pomaga wówczas w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z umieszczeniem firmy w odpowiednich rejestrach.

Obsługa prawna dla firm - dlaczego warto?

Jak zostało wspomniane, prawnik może uczestniczyć w życiu firmy na każdym etapie – w jej powstawaniu, przekształceniach, zatrudnianiu nowych pracowników, a także w ogłoszeniu upadłości czy likwidacji działalności. Obsługa prawna firm w Poznaniu lub za pośrednictwem spotkań online ma mnóstwo zalet:

 • Rolą prawnika jest stałe aktualizowanie swojej bazy wiedzy o obowiązujących przepisach z różnych dziedzin prawa. Przedsiębiorca nie ma często czasu ani, mówiąc potocznie, głowy do regularnego kontrolowania stanu prawa, dlatego warto powierzyć to zadanie wykwalifikowanej osobie.
 • Jeden prawnik, może obsłużyć firmę w zakresie wielu różnych dziedzin prawa: cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy karnego.
 • Jeśli dojdzie do sytuacji, w której spółka będzie musiała uczestniczyć w sprawie sądowej, dobrze być reprezentowanym przez prawnika, który zna firmę od podszewki i dzięki temu opracuje efektywną strategię procesową.
 • Obsługa prawna dla firm wiąże się z weryfikacją treści, które przedsiębiorca ma zamiar podpisać. Adwokat może więc uchronić go przed złą decyzją podyktowaną niezrozumieniem przepisów.

Kancelaria - obsługa spółek w Poznaniu

Kancelaria adwokacka Mecenas Marty Jaśków zajmuje się m.in. obsługą prawną firm w Poznaniu. Jednym z głównych zadań prawnika jest doradztwo z zakresu prawa pracy. Przedsiębiorca może skonsultować z adwokatem wszelkie kwestie związane z nawiązywaniem i zakończeniem stosunku pracy. Ponadto jeśli firma wejdzie z pracownikiem na drogę sporu, rolą prawnika jest nie tylko reprezentowanie spółki w ewentualnym procesie sądowym, lecz także próba załatwienia konfliktu w sposób polubowny. Do negocjacji w obecności prawnika może dojść także pomiędzy przedstawicielem spółki a kontrahentem.

Jak zostało wspomniane, obsługa prawna firm w Poznaniu wiąże się także ze szczegółową analizą różnego rodzaju umów – z pracownikami, dostawcami, klientami, partnerami biznesowymi i innymi kontrahentami, którzy mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółki. Adwokat może zająć się także przygotowywaniem umów wychodzących. Przedsiębiorca może mieć wówczas pewność, że będą w pełni zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Wystąpienie jakichkolwiek luk w umowach sporządzanych przez firmę może skutkować poważnymi konsekwencjami, których można uniknąć dzięki interwencji adwokata.

Obsługa prawna w Poznaniu - windykacja należności

Obsługa prawna dla firm wiąże się często z egzekwowaniem nieuiszczonych należności od dłużnika firmy, czyli windykacją. Pomoc adwokata jest wówczas praktycznie niezbędna i może doprowadzić do odzyskania funduszy spółki. Działanie prawnika nie musi od razu kończyć się w sądzie – może on po prostu zdyscyplinować dłużnika i przedstawić mu konsekwencje niezapłacenia należnej kwoty.