Adwokat Poznań prawo cywilne

Pomoc adwokata w zakresie prawa cywilnego

Kancelaria Mecenas Marty Jaśków zajmuje się prawem cywilnym, które jest  obszerną i bardzo istotną gałęzią prawa. Przepisy prawa cywilnego normują m.in. stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym zajmie się zatem problemami i wątpliwościami każdego obywatela w wielu różnych aspektach jego codziennego życia.

Znajomość praw i obowiązków wynikających z regulacji prawa cywilnego jest niezbędna do świadomego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia. Zawiłość i mnogość przepisów nam jednak tego nie ułatwia. Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia adwokata jest często jedynym sposobem  na rozwiązanie Państwa problemu.

 

Kompleksowe doradztwo i pomoc cywilnoprawna w Poznaniu

Efektywne i skuteczne rozwiązywanie problemów z dziedziny prawa cywilnego jest możliwe tylko, jeśli uzyskamy od Państwa pełne zaufanie. Dzięki temu adwokat może dostosować odpowiednie argumenty, linię obrony oraz sposoby postępowania, które przyniosą korzyści każdemu Klientowi naszej kancelarii.

 

W naszej pracy opieramy się na solidnych i niepodważalnych fundamentach: wiedzy, doświadczeniu, zaufaniu oraz indywidualnym podejściu do każdej sprawy. Do tej pory stanowiło to dla nas przepis na sukces, będziemy dążyć do tego, by tak było i w Państwa przypadku.

 

Jakimi sprawami zajmiemy się w ramach obsługi cywilnoprawnej? Główne działy prawa cywilnego obejmują:

 • część ogólną – zawiera normy prawne związane z wszystkimi dziedzinami życia społecznego i stosunkami między obywatelami;
 • prawo rzeczowe – adwokat zajmuje się wszelkimi problemami związanymi z prawem własności tj. jego treścią, powstaniem, zmianą i ustaniem prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt
 • prawo zobowiązań – obejmuje wszelkie formy wymiany dóbr i usług, świadczenia i zobowiązania majątkowe;
 • prawo spadkowe – zadaniem adwokata jest rozwiązywanie problemów w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, 
 • prawo rodzinne – reguluje małżeństwo, pokrewieństwo, opiekę i kuratelę;
 • prawo własności intelektualnej – do adwokata można zwrócić się również w sprawie związanej z prawem autorskim bądź własności przemysłowej.

Prawo cywilne w pigułce – jak może pomóc adwokat?

Nasza pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje wsparcie m.in. w sprawach związanych z:
 • zapłatą,
 • zasiedzeniem,
 • służebnością,
 • spadkiem – stwierdzeniem nabycia spadku, zachowkiem,
 • odszkodowaniami,
 • eksmisją,
 • naruszeniem dóbr osobistych,
 • ubezwłasnowolnieniem,
 • postępowaniem egzekucyjnym (przed komornikiem).
Ponadto, powierzając swoje interesy w nasze ręce, mogą Państwo liczyć na:
 • reprezentowanie przed sądami, urzędami, w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem,
 • sporządzanie pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy od nakazów i wyroków, apelacje, zażalenia, skargi,
 • udział adwokata w negocjacjach między stronami, ugodowych rozmowach między stronami,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, analiz i opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych.