Adwokat Poznań prawo karne

Pomoc adwokata w sprawach prawa karnego

Nadrzędnym celem prawa karnego jest zdefiniowanie czynów zabronionych oraz konsekwencji ich popełnienia przez obywatela. Przepisy w nim zawarte są więc niezbędne do prawidłowego funkcjonowania życia społecznego. Kancelaria adwokacka Marty Jaśków zajmuje się pomocą osobom uczestniczącym w sprawach karnych w różnych rolach: pokrzywdzonego, podejrzanego, oskarżonego czy świadka.

Bez asysty prawnika dowodzenie swoich racji lub obrona swoich praw jest znacznie utrudnione, ponieważ tylko z odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia można opracować odpowiednią strategię procesową. Dlatego właśnie sprawy karne są jedną ze specjalności naszej kancelarii – uważamy, że pomoc w tym zakresie jest dla naszych Klientów nieoceniona na każdym etapie postępowania.

Rola adwokata w prawie karnym

Do Kancelarii adwokackiej można zwrócić się na każdym etapie postępowania karnego, a także we wszystkich rodzajach spraw karnych. Jego pomoc będzie niezbędna w trakcie:
 • postępowania przygotowawczego – polega na przygotowaniu się do postępowania sądowego tj. gromadzeniu materiału dowodowego, przygotowaniu do przesłuchania; 
 • postępowania sądowego – obejmuje udział w rozprawach sądowych, przygotowywanie wszelkich pism sądowych, wniosków dowodowych;
 • postępowania odwoławczego – obejmuje przygotowanie apelacji i innych pism sądowych, udział w rozprawach odwoławczych; 
 • postępowania wykonawczego – związanego z wykonaniem kary grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności przygotowanie  pism sądowych i reprezentację w sprawach m.in.  o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,  rozłożenie grzywny na raty.
Adwokat karnista powinien uczestniczyć w sprawie swojego Klienta już od samego początku postępowania, żeby móc opracować i przygotować odpowiednią  dla niego, skuteczną taktykę procesową.

Adwokat obrońca w procesie karnym

Jednym z głównych zadań adwokata zajmującego się prawem karnym jest opracowanie linii obrony dla swojego Klienta. Proces ten zaczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego, dlatego prawnik ma czas na ułożenie odpowiedniej strategii.

Oskarżeni lub podejrzani nie są jedynymi osobami, które dążą do dowiedzenia swoich racji w procesie karnym. Kancelaria Mecenas Marty Jaśków zajmuje się również reprezentowaniem przed sądem interesów osób pokrzywdzonych.

 

Nasze działania skupiamy na pięciu krokach:

 1. Udzielanie porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych oraz wykroczeń.

   

 2. Sporządzanie i analizowanie pism, tj. zawiadomień, wniosków, apelacji, zażaleń.

   

 3. Obrona oskarżonych i podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami wszystkich instancji.

   

 4. Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami wszystkich instancji.

   

 5. Pisanie pism po skazaniu w postaci wniosku o odroczenie wykonania kary, wniosku o przerwę w wykonywaniu kary czy też o warunkowe przedterminowe zwolnienie.