Judges gavel on a law book

Adwokat od prawa rodzinnego w Poznaniu

Prawo rodzinne jest jedną z dziedzin prawa cywilnego, a jednocześnie jednym z obszarów, w których pomagamy Klientom naszej Kancelarii Adwokackiej. Mecenas Marta Jaśków zajmuje się majątkowymi i niemajątkowymi stosunkami rodzinnymi, kierując się Państwa interesem.

Do adwokata warto zawrócić się nie na etapie trwającego już procesu sądowego, ale dużo wcześniej, gdy tylko pojawią się wątpliwości wynikające z prawa rodzinnego. W Kancelarii lub na spotkaniu online otrzymają Państwo kompleksową poradę prawną, która może uzmysłowić wiele ważnych kwestii i przede wszystkim je zrozumieć. Byłoby to niezwykle trudne bez wiedzy i doświadczenia, jakimi dysponuje adwokat od spraw rodzinnych.

Prawo rodzinne – zaufany adwokat

Nić porozumienia między Klientem Kancelarii a prawnikiem jest ogromnie ważna w każdej gałęzi prawa, jednak w sprawach rodzinnych ma szczególne znaczenie w sprawach rodzinnych. Adwokat, który zyska nasze zaufanie, może jeszcze lepiej przyjrzeć się naszej sytuacji i ocenić ją z wielu perspektyw. Dlatego Mecenas Jaśków zawsze podkreśla, jak ważna jest szczerość i wzajemne zaufanie do adwokat. Prawo rodzinne jest obwarowane licznymi emocjami, które są zwykle złym doradcą. Szczera rozmowa z adwokatem od spraw rodzinnych pozwoli na opracowanie korzystnej strategii procesowej, opartej na  racjonalnym podejściu.

Pomoc adwokata w zakresie prawa rodzinnego – adwokat od spraw rodzinnych

Prawo rodzinne obejmuje wiele aspektów życia, które oscylują wokół naszych więzi z innymi ludźmi – pokrewieństwa, małżeństwa, a także innych stosunków prawnych, np. przysposobienia, czyli adopcji. Do adwokata od spraw rodzinnych najczęściej zwracają się osoby pragnące rozwiązać swój problem lub rozwiać wątpliwości w kwestii małżeństw, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, wspólnego majątku czy alimentów. To jednak tylko przykłady, ponieważ prawo rodzinne jest bardzo licznym zbiorem norm, regulujących wszystkie rodzaje majątkowych i niemajątkowych stosunków rodzinnych. W naszych działaniach skupiamy się głównie na pięciu kategoriach spraw:
  1. Sprawy związane z małżeństwem – rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa. 

  2. Rozwód to częsty przedmiot spraw z zakresu prawa rodzinnego. Kancelaria Mecenas Jaśków specjalizuje się w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych sporów między małżonkami – często jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. Dlaczego warto powierzyć nam sprawy rodzinne? Adwokat ma szansę doprowadzić do zgody w najważniejszych kwestiach – alimentów, podziału majątku, kontaktów z dziećmi – podczas negocjacji przedrozwodowych.


  3. Sprawy majątkowe małżonków – podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności, zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny lub osobisty. 

  4. Sprawy związane ze wspólnym i oddzielnym majątkiem małżonków należą do najtrudniejszych tematów prawa rodzinnego. Adwokat wskazuje, co należy podzielić i jak zrobić to korzystnie dla obu stron. Możemy w trójkę rozwiązać problem z zakresu prawa rodzinnego w kancelarii lub ustalić strategię procesową dla jednego z małżonków.


  5. Sprawy alimentacyjne – sądowe dochodzenie alimentów na dzieci lub małżonka, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sprawy o podwyższenie/obniżenie alimentów, umowy alimentacyjne, wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów. 

  6. To nie prawnik i nie sędzia znają najlepiej potrzeby finansowe dziecka, lecz jego rodzice, dlatego to oni powinni na początku spróbować ustalić finansowe sprawy rodzinne. Adwokat może w tym uczestniczyć jako mediator, który na pierwszym miejscu postawi dobro najmłodszych. Prawo rodzinne i kancelaria adwokacka zawsze idą w parze, gdy w grę wchodzi ustalanie alimentów przed sądem. Prawnik wskazuje wtedy, jakie dokumenty ilustrują wydatki na dziecko i będą przekonującym argumentem w sprawie.


  7. Władza rodzicielska – powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów rodzica z dziećmi lub dziadków z wnukami, wydanie dziecka, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem. 

  8. Rozwodowi towarzyszy ustalenie kontaktów z dziećmi, a także władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania, powyższe kwestie regulowane są również w przypadku małoletnich pochodzących ze związków pozamałżeńskich – partnerskich. Z punktu widzenia najmłodszych właśnie te sprawy rodzinne są najważniejsze. W potyczkach rodziców nie może ucierpieć dziecko, dlatego Mecenas Jaśków może poprowadzić przedsądowe rozmowy, które pomogą w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla najmłodszych. Adwokat jest niezbędnym wsparciem, jeśli sprawa trafi przed sąd.


  9. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka – ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, nadanie nazwiska ojca lub zmianę nazwiska.

  10. Każde dziecko zasługuje na otoczenie go opieką – nie tylko rodzicielską, ale także prawną. Adwokat od spraw rodzinnych bada więc okoliczności towarzyszące uznaniu dziecka, ustaleniu lub zaprzeczeniu ojcostwa/macierzyństwa, a także zmianie nazwiska potomka.