Judges gavel on a law book

Adwokat od prawa rodzinnego w Poznaniu

Prawo rodzinne jest jedną z dziedzin prawa cywilnego, a jednocześnie jednym z obszarów, w których pomagamy Klientom naszej Kancelarii Adwokackiej. Mecenas Marta Jaśków zajmuje się majątkowymi i niemajątkowymi stosunkami rodzinnymi, kierując się Państwa interesem.

Do adwokata warto zawrócić się nie na etapie trwającego już  procesu sądowego, ale dużo wcześniej, gdy tylko pojawią się wątpliwości wynikające z prawa rodzinnego. Kompleksowa porada prawna może uzmysłowić nam wiele ważnych kwestii, zrozumieć je, co byłoby trudne bez wiedzy i doświadczenia, jakimi dysponuje prawnik.

Prawo rodzinne – zaufany adwokat

Nić porozumienia między Klientem Kancelarii a prawnikiem jest ogromnie ważna w każdej gałęzi prawa, jednak w sprawach rodzinnych ma szczególne znaczenie. Adwokat, który zyska nasze zaufanie, może jeszcze lepiej przyjrzeć się naszej sytuacji i ocenić ją z wielu perspektyw. Dlatego Mecenas Jaśków zawsze podkreśla, jak ważna jest szczerość i wzajemne zaufanie. Prawo rodzinne jest obwarowane licznymi emocjami, które są zwykle złym doradcą. Szczera rozmowa z adwokatem pozwoli na opracowanie korzystnej strategii procesowej, opartej na  racjonalnym podejściu.

Pomoc adwokata w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne obejmuje wiele aspektów życia, które oscylują wokół naszych więzi z innymi ludźmi – pokrewieństwa, małżeństwa, a także innych stosunków prawnych, np. przysposobienia, czyli adopcji. Do adwokata najczęściej zwracają się osoby pragnące rozwiązać swój problem lub rozwiać wątpliwości w kwestii małżeństw, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, wspólnego majątku czy alimentów.

To jednak tylko przykłady, ponieważ prawo rodzinne jest bardzo licznym zbiorem norm, regulujących wszystkie rodzaje majątkowych i niemajątkowych stosunków rodzinnych.

W naszych działaniach skupiamy się głównie na pięciu kategoriach spraw:

  1. Sprawy związane z małżeństwem – rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa.

  2. Sprawy majątkowe małżonków – podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności, zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny lub osobisty.

  3. Sprawy alimentacyjne – sądowe dochodzenie alimentów na dzieci lub małżonka, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sprawy o podwyższenie/obniżenie alimentów, umowy alimentacyjne, wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów.

  4. Władza rodzicielska – powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów rodzica z dziećmi lub dziadków z wnukami, wydanie dziecka, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem.

  5. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka – ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, nadanie nazwiska ojca lub zmianę nazwiska.