Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe – Poznań

Sprawy z zakresu prawa spadkowego są często bardzo skomplikowane i wywołują dużo emocji. Samodzielna ocena, co będzie dla nas najlepsze przyjęcie czy  odrzucenie spadku, spisanie testamentu, walka o zachowek, jest praktycznie niemożliwa bez wiedzy prawniczej. Dlatego właśnie Mecenas Jaśków – adwokat od spraw spadkowych w Poznaniu – dba nie tylko o najwyższy poziom merytoryczny porady prawnej, ale także o przystępne przekazanie praktycznych wskazówek.

Sprawy spadkowe w Poznaniu – przyjęcie lub odrzucenie spadku

Empatia, poufność i profesjonalizm – to cechy, którymi powinien wykazywać się dobry prawnik. Prawo spadkowe w Poznaniu najlepiej więc zgłębić w kancelarii adwokata, który ma styczność z delikatnymi a równocześnie skomplikowanymi sprawami. Specjalnością poznańskiej adwokat Marty Jaśków jest właśnie tzw. prawo życia codziennego, czyli cywilne, do którego zaliczają się sprawy z zakresu prawa spadkowego.

 

Przyjęcie spadku zawsze pociąga za sobą konsekwencje finansowe i prawne, z którymi trzeba się liczyć. Po pierwsze dziedziczyć można z mocy ustawy bądź testamentu. Osoba powołana do spadku ma pół roku na to, by podjąć decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu i złożyć stosowne oświadczenie. Do adwokata warto więc zgłosić odpowiednio wcześnie, by mieć wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji. Może się bowiem okazać, że najlepszym wyjściem będzie złożenie wniosku do sądu i rozpoczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Przyjęcie spadku może wiązać się nie tylko z dziedziczeniem majątku, ale także długów. Korzystając z porady prawnej, można więc dowiedzieć się, czy będzie to dla nas korzystne. Prawo spadkowe przewiduje możliwość przejęcia odpowiedzialności za długi spadkodawcy z ograniczniczeniem tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Adwokat wyjaśni wszystkie konsekwencje każdej decyzji, a co najważniejsze – pomoże podjąć tę najlepszą.

Adwokat od spraw spadkowych w Poznaniu – testament

Żeby testament był ważny i skuteczny po śmierci spadkodawcy, musi zostać spisany z zachowaniem kilku zasad. Uchybienie może doprowadzić do nieporozumień, a nawet nieważności dokumentu. W przypadku kancelarii adwokat Marty Jaśków pomoc w sporządzeniu testamentu można otrzymać na poradzie prawnej online bądź w siedzibie w samym centrum Poznania. Pomagamy nie tylko w spisaniu ostatniej woli, ale także w jej aktualizowaniu – każdy zapis możemy zmodyfikować nawet w ostatniej chwili, jeśli taka będzie wola naszego Klienta.

Prawo spadkowe a zachowek – adwokat Poznań

Polskie prawo spadkowe chroni interesy osób najbliższych spadkodawcy poprzez instytucję zachowku. Jest to część spadku, która należy się im bez względu na to, czy zostały uwzględnione w testamencie. Specjalizujemy się więc sprawach spadkowych związanych z pominięciem naszych klientów w testamencie, zapisie lub darowiźnie. Są to zazwyczaj bardzo delikatne okoliczności, gdzie w grę często wchodzą trudne rodzinne stosunki, dlatego wybór prawnika spośród szerokiego grona radców prawnych i adwokatów powinien być uwarunkowany obopólnym zaufaniem. Pani Marta Jaśków na co dzień zajmuje się m.in. prawem rodzinnym, dlatego zrozumienie i wrażliwość w sprawach spadkowych są dla niej naturalne.

 

Zachowek należy się zstępnym spadkodawcy, czyli jego dzieciom, wnukom, prawnukom itd. oraz małżonkowi i rodzicom, jeśli zgodnie z prawem spadkowym są powołani do dziedziczenia. Na to pytanie znajdziemy razem odpowiedź i ustalimy, czy przysługuje nam prawo do zachowku.

Adwokat Poznań – podział spadku

Prawo spadkowe obejmuje także podział majątku spadkowego między spadkobierców. Sąd w postępowaniu o  dział spadku może wyznaczyć, które składniki majątku, w jakich udziałach przypadają każdemu ze spadkobierców. Dopiero wtedy każdy powołany do spadku może otrzymać swoją część majątku. 

 

Przed sądem można również podważyć testament.

 

Adwokat ogrywa ważną rolę w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych. Postępowanie jest nierzadko bardzo skomplikowane – może wymagać przesłuchania świadków i zebrania dowodów. Podczas sprawy spadkowej możliwe jest ustalenie masy spadkowej, udziałów,  podważenie testamentu czy uznanie danego spadkobiercy za niegodziwego otrzymania spadku. Pomoc prawnika jest w każdym z wymienionych przypadków niezbędna. Pomagamy naszym Klientom w opracowaniu najlepszej strategii procesowej, podpowiadamy, kiedy najkorzystniej nabyć spadek, a kiedy go odrzucić.

 

Adwokat Marta Jaśków to także mediator – może uczestniczyć w negocjacjach pomiędzy spadkobiercami i pomóc im w dojściu do porozumienia zadowalającego wszystkie strony.

Prawo spadkowe – Poznań

Podsumowując, sprawy z prawa spadkowego, w których nasza kancelaria adwokacka jest niezastąpioną pomocą dla naszych Klientów to m.in.:

  • stwierdzenie nabycia spadku z mocy ustawy bądź testamentu,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • ustalenie wartości i składu spadku,
  • ustalanie spadkobierców,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • sporządzenie testamentu,
  • zabezpieczenie spadku,
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • stwierdzenie nieważności testamentu.

Zapewniamy nie tylko rzetelne doradztwo, ale także reprezentujemy naszych Klientów przed Sądem, sporządzamy odpowiednią dokumentację.