Rozwód za porozumieniem stron – ile trwa i jakie dokumenty są potrzebne?

Rozwód za porozumieniem stron – ile trwa i jakie dokumenty są potrzebne?

  • Post category:Aktualności

Sprawy rozwodowe potrafią trwać latami. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej małżeństw decyduje się na wybór rozwodu za porozumieniem stron. To zdecydowanie szybsza i mniej stresująca opcja. Co trzeba wiedzieć o tym rodzaju rozwodu? Czy warto go wybrać zamiast rozwodu z orzekaniem o winie? O tym w poniższym artykule!

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron to inaczej rozwód bez orzekania o winie. Sąd nie ustala w tym przypadku, która ze stron odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwanie więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Pozwala to uniknąć przeprowadzania postępowania dowodowego, które jest konieczne w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie i potrafi znacznie wydłużyć czas trwania całego procesu.

Aby ustalenie winy na sali sądowej nie było konieczne, małżonkowie muszą dojść do porozumienia. Najlepiej, gdyby takie ustalenia zapadły jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy sądowej. Dzięki temu w trakcie procesu strony będą mogły przedstawić obrane stanowisko i otrzymać rozwód bez zbędnych komplikacji.

Kiedy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Choć rozwód bez orzekania o winie stron jest opcją znacznie szybszą niż standardowy rozwód, warto pamiętać, że będzie on możliwy wyłącznie jeśli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia, złożą zgodne stanowiska. W przypadku konsensusu między małżonkami rozwód za porozumieniem stron oszczędzi im czasu oraz zbędnych nerwów.

Podczas podejmowania decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie warto wziąć pod uwagę także kwestię alimentów, które w tym przypadku są znacznie ograniczone, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku

Gdy została już podjęta decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie, można przejść do konkretnych kroków przybliżających do uzyskania rozwodu. Pierwszym z nich powinno być zasięgnięcie porady prawnej, np. u adwokata, co pozwoli na analizę sytuacji prawnej małżeństwa oraz dobranie odpowiedniego modelu postępowania. Na tym etapie należy zastanowić się, czy konieczne będą mediacje rozwodowe z udziałem osoby trzeciej, czy też małżonkowie poradzą sobie z ustaleniami samodzielnie. Wszelkie postanowienia warto spisać w formie tzw. porozumienia małżeńskiego określającego warunki rozwodu i podziału majątku wspólnego oraz ewentualnie porozumienia rodzicielskiego dotyczącego kwestii podziału opieki nad dziećmi. Oba dokumenty zostaną przedstawione w sądzie w czasie rozprawy.

Kolejnym krokiem na drodze do uzyskania rozwodu jest złożenie pozwu o rozwód. W tym celu należy przygotować wniosek o rozwód za porozumieniem stron, w którym zostaną przedstawione informacje na temat sytuacji małżeństwa, zwłaszcza o rozpadzie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Ponadto we wniosku koniecznie powinna znaleźć się informacja o chęci rozwiązania sprawy bez orzekania o winie. Taki pozew rozwodowy składa się w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub wysyła pocztą.

Gdy już sąd otrzyma wniosek, kieruje do strony pozwanej pytanie, czy wyraża ona zgodę na rozwód bez orzekania o winie, a jeśli nie zaistnieją żadne przeciwwskazania, można ustalić termin rozprawy sądowej.

ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron – wzór pozwu

Wiele osób zastanawia się, jak powinien wyglądać pozew o rozwód za porozumieniem stron. Okazuje się, że nie istnieje wzór takiego wniosku, gdyż każda sprawa jest inna i wymaga przedstawienia innych okoliczności. Niemniej w każdym pozwie o rozwód za porozumieniem stron powinny znaleźć się dane osobowe pozwalające na identyfikację stron (m.in. numery PESEL i adresy zamieszkania małżonków), a także informacja o chęci wzięcia rozwodu za porozumieniem stron. W takim wniosku należy przedstawić, w jaki sposób nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego oraz w jak strony chcą uregulować kwestie majątku, alimentów oraz ewentualnie władzy rodzicielskiej.

Do wniosku o rozwód za porozumieniem stron koniecznie należy dołączyć stosowne dokumenty takie jak odpis aktu małżeństwa, a także w przypadku posiadania dzieci – odpisy ich aktów urodzenia, dokumenty określające koszty związane z ich utrzymanie, porozumienie rodzicielskie (jeśli małżonkowie zdecydowali się je przygotować).

Jak przebiega rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie?

Sprawa rozwodowa za porozumieniem stron trwa zdecydowanie krócej niż proces z orzekaniem o winie. Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Taka rozprawa rozwodowa może zamknąć się nawet w kilkunastu minutach. W jej trakcie sąd zadaje pytania odnośnie przebiegu małżeństwa oraz ustaleń małżonków dotyczących rozwodu, a także ewentualnie opieki nad dziećmi. W przypadku braku potomstwa nie jest konieczne przesłuchiwanie świadków, natomiast jeśli małżeństwo miało dzieci, wystarczy, że na sali pojawi się jeden świadek. To znacznie upraszcza całe postępowanie rozwodowe, które w przypadku braku przeciwwskazań może zakończyć się nawet po jednej rozprawie. Sąd po krótkiej naradzie wydaje wyrok rozwodowy, w którym może być mowa m.in. o podziale majątku, a także o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywaniu kontaktów z dziećmi i alimentach..

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Niezależnie od tego, czy w trakcie procesu rozwodowego sąd orzeka o winie, czy nie, przed rozpoczęciem rozprawy pobierana jest ta sama opłata – 600 zł. Jednak ostateczny koszt rozwodu za porozumieniem stron jest niższy, gdyż gdy będzie już wiadomo, że orzeczenie o winie nie jest konieczne, sąd zwróci połowę wpłaconej kwoty po uprawomocnieniu się wyroku. Dzięki temu cały koszt rozwodu bez orzekania o winie zamyka się w kwocie 300 zł. Warto także dodać, że w przypadku tego rodzaju rozwodu nie jest konieczne przeprowadzanie postępowania dowodowego, które mogłoby wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z np. stawiennictwem świadków lub wydawaniem opinii przez biegłych.

ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty

Podczas rozprawy sądowej mogą zostać ustalone dwa rodzaje alimentów – na dzieci oraz na małżonka. Jednak decydując się na rozwód za porozumieniem stron, ich drugi rodzaj jest znacznie ograniczony. Po wyroku orzekającym winę małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może zostać zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiej strony, gdy ta znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej rozpadem małżeństwa. Jednak w przypadku wyroku bez orzekania o winie taki obowiązek alimentacyjny małżonka jest oparty na inne podstawie. W takiej sytuacji alimenty mogą być płacone wyłącznie, gdy któraś ze stron znajdzie się w niedostatku, czyli nie będzie miała wystarczających funduszy na utrzymanie, nie ma możliwości na ich uzyskanie. Warto wziąć pod uwagę tę kwestię, decydując się na rozwód za porozumieniem stron.

W przypadku alimentów na dzieci nie ma znaczenia czy rozwód jest z orzeczeniem o winie czy też nie. W wyroku sąd zdecyduje, gdzie będą mieszkały małoletnie dzieci małżonków, ureguluje kwestie władzy rodzicielskiej, a także rozwiąże problem utrzymywania kontaktów oraz ustali alimenty. Warto, aby takie ustalenia zapadły jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy i stanowiły przedstawione przez małżonków porozumienie rodzicielskie.

Jak długo trzeba czekać na rozwód za porozumieniem stron?

Co do zasady czas oczekiwania na sprawę rozwodową bez orzekania o winie nie różni się od tego, jak długo trzeba czekać na standardowy proces. W zależności od tego ile spraw rozpatruje w danym czasie sąd, na proces można czekać nawet rok. Zazwyczaj jednak jest to kilka miesięcy. Oczywiście czas oczekiwania będzie krótszy, jeśli wniesiony pozew o rozwód zostanie przygotowany prawidłowo, a sąd nie wezwie do jego uzupełnienia, złożenia dodatkowych wyjaśnień czy dokumentów. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który taki pozew przygotuje, pouczy o niezbędnych dokumentach.

Jeśli już pierwsza rozprawa sądowa przebiegnie bez żadnych zastrzeżeń, a strony dojdą do porozumienia, kolejne rozprawy nie będą konieczne. Na ewentualne dalsze rozprawy trzeba by było czekać kilka kolejnych miesięcy, co ma miejsce w przypadku spraw toczących się z orzekaniem o winie.

Warto więc zadbać o odpowiednie przygotowanie do postępowania rozwodowego już od pierwszego kroku, czyli od zasięgnięcia porady jak będzie wyglądał cały proces, co należy przygotować, złożenia prawidłowego pozwu o rozwód, a następnie opracowania porozumień między małżonkami, w czym może pomóc adwokat. Poznań lub inne duże miasta oferują pod tym względem największe możliwości. Z pomocą odpowiedniego adwokata cały proces rozwodowy przebiegnie szybko i bez niepotrzebnych komplikacji.

FAQ:

1. Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Koszt rozwodu za porozumieniem stron jest taki sam jak koszt rozwodu z orzeczeniem o winie i wynosi 600 zł. Jednak w przypadku zakończenia sprawy wyrokiem rozwodowym bez orzekania o winie połowa tej kwoty zostaje zwrócona. Dodatkowo rozwód za porozumieniem stron nie wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z postępowaniem dowodowym.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie?

Do pozwu rozwodowego trzeba koniecznie dołączyć odpis aktu małżeństwa, ewentualne porozumienie małżeńskie, a także w przypadku posiadania dzieci – odpisy ich aktów urodzenia oraz porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Niezbędne będą także dokumenty pozwalające na ustalenie wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem potomstwa.

3. Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

Sama rozprawa sądowa w przypadku rozwodu bez orzekania o winie trwa od kilkunastu minut do godziny. Do tego trzeba doliczyć czas oczekiwania na proces rozwodowy, który wynosi około kilku miesięcy, jeśli pozew o rozwód został prawidłowy przygotowany. W przypadku gdy orzeczenie rozwodu zapadnie już podczas pierwszej rozprawy, cały rozwód może zająć nawet niecałe pół roku.