Rozwód za porozumieniem stron – ile trwa i jakie dokumenty są potrzebne?

Rozwód za porozumieniem stron – ile trwa i jakie dokumenty są potrzebne?

 • Post category:Aktualności

W życiu niektórych z nas przychodzi moment, kiedy wielogodzinne kłótnie przeobrażają się w spotkanie w sali sądowej. Rozwód nie należy do przyjemnych przeżyć, przez co sytuacja może przysporzyć obu stronom wielu zmartwień i stresu. Jeśli zastanawiasz się nad rozwodem i chcesz to szybko zakończyć, najlepszym wyjściem w zaistniałej sytuacji będzie zdecydowanie się na rozwód za porozumieniem stron.

Porady prawne online

Pozew rozwodowy za porozumieniem stron, czyli rozwód bez orzekania o winie

Kiedy zdecydujesz się na rozwód bez orzekania o winie, powinieneś wiedzieć o kilku podstawowych konsekwencjach decyzji o takim rozwiązaniu małżeństwa:

 • rozwód za porozumieniem stron jest zdecydowanie szybszy od rozwodu z orzekaniem o winie,
 • przesłuchanie małżonków jest krótkie, zwięzłe,
 • rozprawa może odbyć się bez świadków,
 • aby uzyskać alimenty od drugiego małżonka, musisz popaść w tak zwany niedostatek (nie stać Cię na zaspokojenie Twoich usprawiedliwionych potrzeb, na przykład nie masz środków, żeby zapłacić za czynsz)

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron może się zakończyć nawet na pierwszej rozprawie, ale to, ile trwa sprawa rozwodowa za porozumieniem stron, zależy od postawy obu stron postępowania. Obłożenie sądów sprawami jest bardzo duże, a każda rozprawa ma inny przebieg. Jeśli sprawa nie zakończy się na pierwszym posiedzeniu, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie ona trwała długo, kolejna rozprawa może odbyć się za kolejnych kilka miesięcy.

Na rozprawie rozwodowej oprócz winy małżonków Sąd może orzekać również o:

 • sprawowaniu władzy rodzicielskiej (w przypadku posiadania dzieci),
 • utrzymywaniu kontaktu rodziców z dziećmi,
 • alimentach, ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez każdego z małżonków,
 • alimentach na małżonka
 • sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania (w sytuacji, gdy małżonkowie nadal wspólnie będą zamieszkiwać w mieszkaniu po rozwodzie).

Pozew o rozwód za porozumieniem stron – jak przyspieszyć proces?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, rozwiązanie małżeństwa już na pierwszej rozprawie jest możliwe. Aby do tego doprowadzić, warto zapoznać się z trzema najważniejszymi krokami.

 1. Małżonkowie powinni zgodnie wnosić o zaniechanie orzekania o winie w rozkładzie ich wspólnego pożycia małżeńskiego – orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie spowoduje, że sąd nie będzie musiał przeprowadzać całego postępowania dowodowego, w trakcie którego wykazywana jest wina stron w rozpadzie małżeństwa.
 2. Małżonkowie powinni zgodnie ustalić wszystkie kwestie związane z dziećmi – aby sąd mógł zakończyć sprawę rozwodową na pierwszej rozprawie, małżonkowie powinni przedstawić porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie, jest to tzw. rodzicielski plan wychowawczy. Małżonkowie powinni zgodnie wybrać i zapewnić na rozprawie jednego świadka, który potwierdzi, że rozwód nie jest sprzeczny dobrem ich małoletnich dzieci.

Dojście do porozumienia małżonków we wszystkich powyższych kwestiach spowoduje, że sąd nie musi przeprowadzać długiego żmudnego postępowania dowodowego, a tym samym może rozwiązać małżeństwo na pierwszej rozprawie.

Wniosek o rozwód za porozumieniem stron – od czego zacząć planowanie rozwodu?

Na samym początku powinniśmy sprawdzić, czy wszelkie warunki umożliwiające rozwiązanie małżeństwa mogą zostać spełnione. Aby tego dokonać, musimy wiedzieć, że małżeństwo opiera się na trzech filarach:

 • więzi duchowe (ich ustanie przejawia się poprzez np. brak uczuć, wspólnego spędzania czasu, planowania wspólnej przyszłości)
 • więzi fizyczne (ustają w momencie, w którym małżonkowie przestają ze sobą współżyć)
 • więzi gospodarcze (odnosi się do sfery majątkowej, czyli prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, wspólnego rozporządzania zarobkiem i majątkiem)

Jeżeli wymienione powyżej więzi ustały w sposób zupełny i trwały, to mówimy o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, który jest warunkiem uzyskania rozwodu.

Jak wygląda sprawa rozwodowa za porozumieniem stron?

W momencie otrzymania zawiadomienie z sądu powinniśmy na początku sprawdzić adres sądu, w którym odbędzie się rozprawa. Następnie należy zawsze sprawdzić salę rozprawy. Po wejściu na salę należy pamiętać, że powód/powódka zajmuje miejsce po prawej stronie sędziego.

W czasie rozprawy rozwodowej sąd musi ustalić przyczyny rozpadu małżeństwa. Warto przygotować się do takiego pytania i wskazać konkretne okoliczności, które spowodowały, że małżeństwo się rozpadło.

Kolejnym ważnym aspektem dla sądu będzie ustalenie, czy na pewno wszystkie więzi, łączące małżeństwo wygasły. Sąd będzie zatem mógł zadać pytania dotyczące:

 • pożycia małżeńskiego,
 • uczuć między małżonkami,
 • szans na ratowanie małżeństwa (aby otrzymać rozwód, obie strony muszą zaprzeczyć jakimkolwiek szansom).

Zwieńczeniem całego postępowania jest wyrok rozwodowy. Jeżeli żadna ze stron nie złoży wniosku o sporządzenie uzasadnienia, to wyrok stanie się prawomocny w terminie siedmiu dni od jego ogłoszenia.

Rozwód za porozumieniem stron wzór wniosku

Poprawny pozew o rozwód musi, w szczególności zawierać:
 • wskazanie właściwego sądu,
 • dane małżonków, adresy zamieszkania
 • numer pesel powoda
 • w jaki sposób sąd ma rozwiązać małżeństwo – bez orzekania o winie
 • w jaki sposób chcemy uregulować kwestie władzy rodzicielskiej i kontaktów, a także alimentów,
 • czy wnosimy o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, czy nie.

Jeśli pominiemy któryś z powyższych elementów, prawdopodobnie sąd wezwie nas do uzupełnienia pozwu, co będzie się wiązać ze stratą kilku lub nawet kilkunastu tygodni.

Kolejnym elementem pozwu jest uzasadnienie. Należy w nim przytoczyć okoliczności faktyczne i twierdzenia, z których będzie wynikać, że w małżeństwie doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia, a także dowody, którymi chcemy te okoliczności wykazać.

Na zakończenie swojego pozwu powinieneś wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Pod wszystkim podpisujemy się imieniem i nazwiskiem oraz wymieniamy załączniki.

Pozew rozwodowy za porozumieniem stron – dowody

Dowodami w sprawie o rozwód są zazwyczaj zeznania świadków, ale nie tylko. Równie cenne mogą się okazać wydruki z portali społecznościowych, treści SMS-ów, wydruki z kont bankowych, nagrania rozmów, czy nawet filmy.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, zeznania świadków i inne dowody na okoliczności winy nie będą konieczne, ponieważ sąd nie będzie się tym interesował.

Jakie dokumenty do rozwodu za porozumieniem stron

Przy składaniu wniosku wymaga się kilku załączników. Do pozwu o rozwód w każdym przypadku trzeba dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, również zależy dołączyć skrócone odpisy aktów urodzenia oraz wszystkie dokumenty pozwalające ustalić, jakie koszty są ponoszone w związku z ich utrzymaniem.

Nie należy zapominać o dołączeniu dowodu zapłaty opłaty sądowej w wysokości sześciuset złotych i odpisie pozwu, czyli kserokopii.

Solidne przygotowanie pozwu pozwala uniknąć wpadek w trakcie postępowania, a także sprawi, że rozwód odbędzie się w sposób szybki i bez komplikacji. Warto pamiętać, że jedną kopię pozwu i wszystkich załączników należy zachować dla siebie na wypadek, gdybyśmy po kilku miesiącach nie pamiętali, co dokładnie wysłaliśmy do sądu.

FAQ:

Ile się czeka na rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód możemy otrzymać nawet po pierwszej rozprawie. Patrząc na to, że rozprawy wyznaczane są średnio co dwa lub trzy miesiące, sprawa o rozwód za porozumieniem stron może zakończyć się nawet przed upływem pół roku od chwili złożenia powództwa o rozwód.

Co jest warunkiem otrzymania rozwodu?

Warunkiem uzyskania rozwodu jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Aby do niego doszło, między małżonkami muszą w trwały sposób ustać więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o pozew rozwodowy?

Przy składaniu wniosku o pozew rozwodowy należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli się je posiada) oraz dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z ich utrzymaniem. Trzeba także pamiętać o dołączeniu dowodu zapłaty opłaty sądowej i odpisu pozwu.