Porada prawna online

Umów się na wizytę
* Cena konsultacji prawnej – 250 zł

Sentencja nieznajomość prawa szkodzi jest wszystkim doskonale znana, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z faktycznych konsekwencji tej zasady. Podejmowanie ważnych decyzji bez dokładnej znajomości ich prawnych skutków może przynieść szkodę nam, naszej rodzinie, firmie czy własności. Dlatego właśnie powstała koncepcja porady prawnej. Poznań, tak jak wiele innych polskich miast, jest siedzibą licznych kancelarii adwokackich, w których można spotkać się z prawnikiem na żywo.

W wielu przypadkach jest to jednak niemożliwe lub po prostu niewygodne dla Klienta. Choroba, niepełnosprawność, odległość, praca oraz wiele innych okoliczności może uniemożliwić pojawienie się w biurze osobiście, dlatego Mecenas Marta Jaśków organizuje również e-porady prawne. Żeby takie spotkanie doszło do skutku, to Państwo wybierają stosowną datę i godzinę z kalendarza Pani adwokat, a następnie „stawiają się” na poradę za pośrednictwem jednego z komunikatorów:

 • Zoome,
 • Skype,
 • Google Meet

Ze swojej strony prawnik może zapewnić, że dołoży wszelkich starań, by rozmowa była jak najbardziej zbliżona do spotkania na żywo. Nie jest to tak naprawdę nic trudnego – adwokat i drugi rozmówca mogą widzieć siebie nawzajem, a niezbędne dokumenty przesyłać mailem.

Porada prawna online

Porady prawne online – kto może z nich skorzystać?

Mówiąc najogólniej – z porady prawnej online może skorzystać każdy. Co więcej, dowolny jest również temat poruszany podczas rozmowy z adwokatem, o ile dotyczy kwestii prawnych. Porady prawne są udzielane zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Innymi słowy, mogą z nich skorzystać Klienci indywidualni lub firmy. Warto sobie uświadomić, że rozmowa z adwokatem – na żywo lub online – nie powinna być dla nikogo „ostatnią deską ratunku”. Jak sama nazwa wskazuje, porada z definicji powinna służyć zasięgnięciu pomocy jeszcze przed wykonaniem dalszych kroków. Pojawiające się wątpliwości co do naszej sytuacji prawnej powinny być sygnałem, że warto skonsultować to z osobą, dla której przepisy, kodeksy, ustawy i postępowania są codziennością.

Prawo cywilne a e-porady prawne

Prawo cywilne to ogromny zbiór przepisów, dlatego porada prawna online może dotyczyć bardzo wielu kwestii związanych z codziennym życiem. Rozmowy z adwokatem może potrzebować osoba, która chce uzyskać informacje na temat np.:
 • spadku – co wchodzi w jego skład, jak można się go zrzec, jakie są zasady dziedziczenia najmu, jak zachować się w przypadku braku testamentu, jak działa zachowek;
 • oszkodowania – jak je uzyskać i egzekwować, za co przysługuje, kiedy powinno być wypłacone, jakie są konsekwencje w przypadku zaniechania zapłaty;
 • ubezwłasnowolnienia – jakie są jego skutki prawne, kiedy można je ustanowić, kto może to zrobić;
 • naruszenia dóbr osobistych – jak je wykazać, co jest dobrem osobistym;
 • egzekucja komornicza – jak rozwiązać problem zajęcia komorniczego, kto to jest wierzyciel, jak wyjść z długu.
Powyższe kwestie to tylko niektóre pytania pojawiające się na poradach online, które mają na celu przedstawienie Państwu rzetelnej analizy sytuacji w świetle przepisów. W zakresie prawa cywilnego Mecenas Marta Jaśków udziela konsultacji również w sprawie zasiedzeń, zapłaty, służebności, eksmisji i wielu innych.

Porady prawne online – prawo pracy

Trudności związane ze zrozumieniem swojej sytuacji prawnej w zakresie prawa pracy są często poruszaną kwestią na poradach prawnych w Poznaniu. Naturalną konsekwencją było więc umożliwienie rozmowy na ten temat również w trybie online. Adwokat Marta Jaśków udziela wsparcia merytorycznego i wyjaśnia, jak na dane okoliczności wpływają przepisy. W zakresie prawa pracy porada może dotyczyć np. zasadności żądania odszkodowania przez pracownika, warunków stosunku pracy, bezpodstawnego wypowiedzenia, mobbingu czy dyskryminacji. Adwokat zawsze może wskazać sposoby na polubowne rozwiązanie sporu między pracownikiem i pracodawcą.  Podczas porady prawnej pracownik może także skonsultować z prawnikiem treść umowy cywilnoprawnej, a także każdy inny dokument. Podpisywanie jakiejkolwiek umowy bez świadomości konsekwencji prawnych, jakie za sobą niesie, jest dużym błędem i należy unikać takich sytuacji. Spotkanie z prawnikiem służy wyjaśnieniu niezrozumiałych zapisów. Specyfika języka polskich aktów prawnych sprawia, że czytanie umowy zniechęca już od pierwszego paragrafu. Dla adwokata takie teksty są jednak zrozumiałe, a co ważniejsze – jego wiedza i umiejętności pozwalają na przystępne wyłożenie nam tego, co kryje się za każdym zdaniem.

Porady prawne online z zakresu prawa rodzinnego

Kwestie związane z rozwodem, separacją, podziałem majątku, władzą rodzicielską czy opieką nad dziećmi są niezwykle delikatnym i trudnym do rozmowy tematem. Celem pierwszej porady prawnej online jest w takim przypadku przede wszystkim zbudowanie zaufania między adwokatem a Państwem. Udzielanie porad związanych z postępowaniem rozwodowym obejmuje takie zagadnienia, jak:
 • negocjacje przedrozwodowe i rozwód polubowny,
 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • alimenty na rzecz dziecka i byłego małżonka,
 • procedura podziału majątku wspólnego,
 • kontakty z dziećmi po rozwodzie,
 • rozwód czy separacja?
E-poradę prawną warto zarezerwować od razu po podjęciu decyzji o zakończeniu małżeństwa. Pomoc adwokata oszczędzi nam wiele stresu. W przeciwieństwie do małżonków nie nim będą kierowały emocje, dlatego racjonalną ocenę sytuacji prawnej warto oddać w jego ręce.

Porady prawne dla firm w Poznaniu

Porady prawne online są częścią obsługi prawnej przedsiębiorców, którą zajmuje się kancelaria adwokacka Mecenas Jasków. Każda firma, niezależnie od profilu czy wielkości, zmaga się z zawiłościami prawnymi, które wynikają z przepisów prawa gospodarczego i cywilnego. Nawet stworzenie zwykłej umowy określającej stosunek pracy wymaga znajomości pewnej grupy przepisów. Stała współpraca z adwokatem znacznie usprawnia wiele procesów związanych z sytuacją prawną firmy. Podczas e-porady prawnej można skonsultować m.in. umowy z pracownikami, partnerami biznesowymi czy dostawcami, kwestie związane z prawem pracy, a także postępowanie w przypadku oskarżeń czy zażaleń od klientów.

Poznań – porady prawne online. Pomoc w postępowaniu karnym

Po poradę do kancelarii prawniczej może zgłosić się każda osoba, niezależnie od swojej roli w postępowaniu karnym. Mecenas Marta Jaśków prowadzi konsultacje dla oskarżonych, podejrzanych, świadków oraz pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia. Ustalana jest wówczas linia obrony Państwa interesów w sądzie. Na poradę prawną w Poznaniu należy się zapisać w szczególności, gdy spotkało nas coś złego, ale czujemy, że prawo może nie być po naszej stronie. Samodzielnie, bez wsparcia adwokata, możemy mieć ogromny kłopot z opracowaniem właściwej strategii procesowej.

Podczas porady prawnej Mecenas Jaśków może poinformować Państwa o wszystkich etapach postępowania karnego i innych nurtujących kwestiach, sporządzić odpowiednie pismo procesowe (np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa), wykonać analizę wniosków, zawiadomień, apelacji, zażaleń i innych typów pism.

Porady prawne - prawo karne

Porada prawna w Poznaniu i jej następstwa

Porada online jest często tylko wstępem do dłuższej współpracy. Może pozostać w formie zdalnej lub przenieść się do wnętrz kancelarii adwokat Jaśków w Poznaniu. Podczas spotkania mogą Państwo udzielić Pani Mecenas upoważnienia do prowadzenia swojej sprawy, zapytać o wszystkie kwestie związane ze swoim problemem, poprosić o sporządzenie stosownego pisma lub o wyjaśnienie zapisów już istniejącego, a także poznać wszystkie możliwe scenariusze swojej sprawy. Ważne jest, żeby nastawić się na otwartą rozmowę, której będzie towarzyszyło wzajemne zaufanie i szczerość. Bez niej skuteczna pomoc adwokata jest niemożliwa.