Prawo pracy poznań

Prawnik – prawo pracy w Poznaniu

Pomoc adwokata jest nieoceniona nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak rozwód czy popełnienie przestępstwa, ale także w codziennym życiu. W rozwiązaniu wielu problematycznych kwestii związanych z pracą może uczestniczyć doświadczony i wykwalifikowany prawnik od prawa pracy. W Poznaniu można skonsultować sprawy związane ze stosunkiem pracy osobiście w kancelarii Mecenas Jaśków, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to podczas porady online.

Adwokat od prawa pracy w Poznaniu - porady prawne dla pracownika

Pracownik powinien znać nie tylko swoje obowiązki, ale także przysługujące mu prawa. Niestety prawo pracy, tak jak i inne dziedziny przepisów, są dla większości osób niezrozumiałe, dlatego niezbędne okazują się porady online w zakresie prawa pracy lub osobiste konsultacje z adwokatem Jaśków. Problematyka, z którą pracownik może zgłosić się do prawnika od prawa pracy w Poznaniu, obejmuje szeroką gamę tematów. Pomoc adwokata okazuje się niezbędna najczęściej w sytuacjach związanych z:

 • umowami – weryfikacja ich zgodności z przepisami, opiniowanie podpisywanych treści, w tym umów o odpowiedzialności materialnej lub zachowaniu poufności, opiniowanie roszczeń pracodawcy związanych z naruszeniem tych umów;
 • stosunkiem pracy – ustalenie istniejącego stosunku pracy, sprawy związane z przywróceniem do pracy, wypowiedzeniem, rozwiązaniem stosunku pracy, dopuszczeniem do pracy, sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • wypadkami – przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz związanymi z nimi odszkodowaniami;
 • konkurencją – opiniowanie umów o zakazie konkurencji (tzw. lojalnościowych) podczas wykonywania stosunku pracy lub po jego zakończeniu oraz roszczeń dotyczących naruszenia tych umów;
 • mobbingiem – prowadzenie spraw o mobbing, dyskryminację i inne formy nieposzanowania godności i praw pracownika;
 • wynagrodzeniem.

Kiedy pracodawca potrzebuje prawnika - prawo pracy w Poznaniu

Adwokat od prawa pracy w Poznaniu lub na konsultacji online może pomóc pracodawcom w rozwiązywaniu konfliktowych sytuacji z pracownikami. Rzetelna wiedza prawnika jest niezbędna do uczciwego prowadzenia sporu lub polubownego zakończenia sprawy. Pracodawca może poruszyć na konsultacjach w zakresie prawa pracy następujące kwestie:

 • umowy – tworzenie dokumentacji pracowniczej oraz weryfikacja jej zgodności z przepisami – umowy o pracę, cywilnoprawne, o zakazie konkurencji, lojalnościowe;
 • zbiorowe prawo pracy – sporządzenie wewnątrzzakładowych aktów i regulaminów;
 • kodeks etyczny – opracowywanie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych;
 • pracownik zagraniczny – wsparcie prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 • zwolnienia – doradztwo w procesie zwolnień grupowych, odpowiadanie na roszczenia pracowników związane z ustaniem stosunku pracy oraz związanym z nim odszkodowaniem;
 • negocjacje – reprezentowanie pracodawcy na linii konfliktu z pracownikiem, jego przedstawicielem lub związkiem zawodowym.

Konsultacja z adwokatem od prawa pracy w Poznaniu

Powyższe kwestie nie zamykają długiej listy tematów, które są przedmiotem rozmów między adwokatem a pracodawcą lub pracownikiem. Krótkie spotkanie może przerodzić się w zaawansowaną współpracę, ponieważ rolą prawnika może być też reprezentowanie w sprawie sądowej z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie negocjacji między pracodawcą a pracownikiem (lub pracownikami). Mecenas Marta Jaśków posiada wiedzę i doświadczenie adekwatne do objęcia nawet najtrudniejszych spraw w zakresie prawa pracy. Warto spotkać się z adwokatem już na wczesnym etapie, gdy pojawiają się pierwsze wątpliwości. W ten sposób można uniknąć nieprzemyślanych decyzji oraz ich nieprzyjemnych konsekwencji.