Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

  • Post category:Aktualności

Ile kosztuje sprawa rozwodowa? To pytanie zadaje sobie każdy, kto zdecydował się na ten trudny krok. Wydatki będą zależeć przede wszystkim od tego, czy będzie to szybkie rozstanie bez orzekania o winie czy też długotrwała walka o obarczenie winą drugiego małżonka. Szczegółów na temat tego, ile kosztuje rozwód, dowiesz się po wybraniu adwokata lub radcy prawnego, a dzisiejszy artykuł wskaże Ci, co podnosi, a co obniża koszty rozwodu.

Porada prawna online

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Dokumentem, który rozpoczyna postępowanie procesowe, jest pozew rozwodowy. Ciężko stworzyć go samodzielnie, wymaga on bowiem nie tylko zachowania wszelkich zasad związanych z jego formą, ale także poprawnego merytorycznie sformułowania własnych żądań względem sytuacji stron po rozwodzie. W pozwie zawiera się nie tylko wniosek o rozwiązanie małżeństwa, ale także o uregulowanie wielu innych kwestii, w zależności od sytuacji i wymagań powoda. Z pomocą adwokata w pozwie można zawrzeć roszczenia o uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów, korzystania z mieszkania, alimentów na rzecz byłego małżonka i dzieci, dotyczące majątku wspólnego, a przede wszystkim tego, kto ma być uznany za winnego rozpadu małżeństwa. W pozwie o rozwód wnosimy o:

  • rozwód z orzekaniem o winie drugiego małżonka, obojga małżonków
  • rozwód bez orzekania o winie.

Pierwszym kosztem sprawy rozwodowej jest opłata sądowa za pozew o rozwód. Jest to stała kwota w wysokości 600 zł, którą uiszcza się w kasie właściwego sądu okręgowego bądź przelewa na jego konto. Numer rachunku bankowego sądu można znaleźć w internecie. Co ważne – opłatę sądową trzeba uiścić przed złożeniem pozwu w sądzie, a potwierdzenie wpłaty załączyć do pisma. Jeśli nie uregulujemy opłaty i zostaniemy wezwani do jej uzupełnienia pod rygorem zwrotu pozwu.

Rozwód – koszty pozostałych opłat sądowych

Koszty postępowania sądowego nie kończą się na opłaceniu pozwu o rozwód. Jest jeszcze kilka wydatków związanych z przebiegiem sprawy rozwodowej, ustalonych przez akty prawne.

Z dodatkowym wydatkiem łączy się m.in. postępowanie zabezpieczające w sprawie o rozwód, zwane też postępowaniem o zabezpieczenie roszczeń. Jego celem jest uregulowanie sytuacji małżonków, małoletnich dzieci stron na czas trwania procesu do czasu gdy Sąd wyda ostateczny wyrok w sprawie. Każdy z małżonków może w ramach postępowania zabezpieczającego domagać się, żeby sąd rozstrzygnął w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zapłaty alimentów czy korzystaniu ze wspólnego mieszkania na czas toczącego się, czasem miesiącami, a nawet latami, postępowania rozwodowego. Sytuacja ta ma więc miejsce najczęściej w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie.

Za wniosek o udzielenie zabezpieczenie trzeba zapłacić gdy nie jest zawarty w pozwie o rozwód lecz składany w późniejszych pismach procesowych. Opłata za wniosek o udzielenia zabezpieczenia w sprawach niemajątkowych to dodatkowe 100 zł, zabezpieczenie alimentów dochodzonych przez osobę uprawnioną jest zwolnione przez sąd z opłaty. Więcej na temat postępowania zabezpieczającego można dowiedzieć się bezpośrednio od swojego prawnika. W przypadku adwokata od rozwodów Marty Jaśków pani mecenas osobiście dopina wszelkich formalności związanych z postępowaniem, tak by należycie zadbać o sytuację życiową i finansową małżonka.

Ile kosztuje rozwód z pomocą adwokata?

O tym, ile kosztuje rozwód, jak rozkładają się wydatki w czasie, od czego zależą możemy dowiedzieć się już na pierwszym spotkaniu z adwokatem. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala nam na zaplanowanie i przygotowanie się do procesu rozwodowego pod względem finansowym. Co ważne – w przypadku specjalizującej się w sprawach rozwodowych adwokat Jaśków nie ma stawki godzinowej, dzięki czemu każdą rozmowę możemy przeprowadzić ze spokojem i swobodą, nie myśląc o upływającym czasie zwiększającym nasze wydatki. Mamy tu do czynienia z odgórnie znaną Klientowi stawką i klarownymi ustaleniami dotyczącymi zależności między całkowitym kosztem pracy adwokata a długością i specyfiką postępowania.

Każda sprawa o rozwód to bardzo indywidualne postępowanie sądowe, którego nie można włożyć w żadne ramy, gdyż każdy człowiek ma odmienne oczekiwania – jedni chcą uzyskać rozwód i w nim wykazać, obarczyć winą drugiego małżonka, innym zależy na szybkim i bezbolesnym rozwiązaniu małżeństwa by oszczędzić sobie i najbliższym emocji, a jeszcze inni będą walczyć o władzę, alimenty czy kontakty. Niezależnie jednak od intencji i potrzeb osoby występującej o rozwód, pomoc adwokata jest nieoceniona w tym trudnym okresie życia. Koszty rozwodu schodzą na drugi plan, jeśli merytoryczne wsparcie prawnika pomoże nam w osiągnięciu celu – niezależnie od tego, czy jest to polubowne i szybkie rozstanie czy dotkliwa walka o interes swój i swoich dzieci.

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Najmniejsze wydatki zawsze poniesiemy w przypadku rozwodu za porozumieniem stron. Wynika to z tego, że rozwód bez orzekania o winie wiąże się z krótszym postępowaniem i może zamknąć się w jednej rozprawie sądowej. Jak do niego doprowadzić? Najlepiej od początku szukać porozumienia z drugim małżonkiem. Szybki rozwód bez orzekania o winie może oszczędzić nam wiele stresu, smutku, złości i innych negatywnych emocji związanych z przysłowiowym „praniem brudów” przed sądem.

Żeby obniżyć koszty rozwodu, warto się do niego przygotować wspólnie z małżonkiem nawet przed wizytą u adwokat Jaśków. Następnie wspólnie z prawnikiem możemy sporządzić pozew, w którym zawrzemy wszelkie ustalenia pomiędzy małżonkami, a w konsekwencji nie będziemy musieli rozstrzygać ich przed sądem. Do pozwu rozwodowego można dołączyć np. wniosek o zgodny podział majątku lub wniosek o nieorzekanie o kontaktach z dziećmi.

Propozycją dla małżonków są również mediacje pod opieką adwokata, które także mogą wpłynąć na obniżenie kosztów rozwodu. W jaki sposób? Często zdarza się, że rozstające się osoby nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi. Bezstronny, ale wrażliwy na potrzeby małżonków prawnik, mający za sobą sfinalizowanie niejednej sprawy rozwodowej, może pomóc im odnaleźć kompromis. Po dojściu do porozumienia adwokat dołącza do pozwu wspólne stanowisko małżonków, ograniczając tym samym długość trwania postępowania a co za tym idzie zmniejszając koszty całej sprawy.

Ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie?

Rozkład pożycia małżeńskiego, który wiąże się z krzywdą – psychiczną bądź fizyczną – wyrządzoną jednej ze stron, często skutkuje wniesieniem pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Jest to oczywiście zrozumiały i często praktykowany sposób rozwiązania małżeństwa, ale zawsze trzeba liczyć się ze wzrostem kosztów postępowania i pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Trudne, złożone sytuacje są bardziej czasochłonne i wymagają więcej uwagi od prawnika. Mamy tu do czynienia z postępowaniem dowodowym, w którym adwokat czynnie uczestniczy, pomagając zebrać dowody, przekonując w pismach procesowych sąd by obarczył winą za rozpad związku drugiego małżonka.

Kolejne kwestie, które wpływają na podniesienie kosztów rozwodu to regulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na dziecko bądź byłego małżonka. Rozstrzygając o władzy i kontaktach sąd posiłkuje się oceną biegłych, a sporządzenie opinii, a czasem nawet kilku może trwać bardzo długo. Pozwany prawdopodobnie nie pozostanie dłużny, również wspomagając się asystą adwokata, dlatego musimy przygotować się na czasochłonny proces. Kolejny wzrost wydatków dotyczy sądowego podziału majątku. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron w ramach postępowania bada się dodatkowo skład i wartość majątku wspólnego, co wiąże się także z dodatkową opłatą sądową.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Małżonek, który znajduje się w złej sytuacji materialnej, może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Dotyczy to m.in. opłaty w wysokości 600 zł za pozew rozwodowy oraz innych wydatków związanych ze sprawą. We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych trzeba wykazać, że wydatki związane z rozwodem są poważnym obciążeniem dla domowego budżetu, stanowią poważny uszczerbek dla utrzymania powoda i jego najbliższych. Będzie do tego potrzebne oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz dokumenty świadczące o faktycznym stanie domowych finansów. Sąd może wniosek oddalić (wtedy można złożyć zażalenie lub skargę), uznać go w jakiejś części lub w całości. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można dołączyć do pozwu o rozwód.

Zwrot kosztów rozwodu

Jeśli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego, to on poniesie koszty procesu. Wówczas koszt rozwodu pomniejszymy o odzyskane pieniądze wydane na opłaty sądowe. W sytuacji, gdy sąd orzeknie, że wina leży po obu stronach koszty sądowe zostaną podzielone po połowie.

Co, jeśli nie ma winnego i otrzymamy rozwód za porozumieniem stron? Sąd pobiera połowę opłaty od pozwu zwracając powodowi połowę uiszczonych przez niego kwoty, a pozwanego zobowiązując do zapłaty drugiej połowy.

Ile kosztuje rozwód – podsumowanie

To, z jakimi kosztami należy się liczyć, zawsze wyjaśnia nam dokładnie adwokat już na pierwszym spotkaniu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, kiedy małżonkowie dojdą do porozumienia samodzielnie bądź z pomocą prawnika na mediacjach, koszty są niższe, ponieważ postępowanie jest krótsze i mniej pracochłonne. Kiedy chcemy ustalić w toku postępowania podział majątku, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, alimenty oraz przede wszystkim kwestię winnego rozkładu pożycia, musimy liczyć się z dużo większym wydatkiem.

Zadzwoń!

FAQ:

1. Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Niezależnie od tego, czy korzystamy z pomocy pełnomocnika z urzędu czy adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, rozwód bez roszczenia o uznanie jednego z małżonków za winnego będzie mniej kosztowny.

2. Ile wynosi opłata sądowa za złożenie pozwu rozwodowego?

Zanim dojdzie do złożenia pozwu rozwodowego, należy uiścić opłatę na rzecz sądu okręgowego w wysokości 600 zł i dołączyć jej potwierdzenie do pozwu.

3. Kto ponosi koszty rozwodu?

W przypadku uznania jednego z małżonków za wyłącznie winnego ma on obowiązek pokrycia kosztów procesu w całości, zaś w przypadku winy obu stron lub rozwodu za porozumieniem kosztami sąd obciąży strony po połowie.