Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

 • Post category:Aktualności

Rozwód wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi emocjami. Czasami odciska na nas piętno i powoduje, że chcemy o nim jak najszybciej zapomnieć. Wiele kobiet decyduje się wówczas na powrót do nazwiska panieńskiego. W dzisiejszym artykule przedstawiamy zatem szczegóły na temat zmiany nazwiska w Poznaniu oraz jej konsekwencji.

Porada prawna online

Powrót do nazwiska panieńskiego – kiedy jest możliwy?

W poznańskiej Kancelarii Adwokackiej Marty Jaśków często pada pytanie o to, czy i jak można wrócić do nazwiska rodowego po rozwodzie. Sytuacja dotyczy oczywiście w znacznej większości pań. Rozważmy więc na początek najprostszą procedurę zmiany nazwiska, czyli bezpośrednio po rozwodzie. Zgodnie z art. 59 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Co istotne, mąż, organ administracji państwowej ani żadna inna osoba czy instytucja nie mogą nikogo zmusić do zmiany nazwiska, jest to zawsze suwerenna decyzja osoby, która je nosi.

 

Zmiana nazwiska – Poznań i okolice

Organem uprawnionym do zmiany nazwiska w Poznaniu, tak jak i w każdym innym polskim mieście, jest urząd stanu cywilnego. W stolicy Wielkopolski USC znajduje się na ulicy Libelta 16/20. Co ważne, można to załatwić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w całym kraju – nie musi odpowiadać miejscu zamieszkania czy zawarcia związku małżeńskiego. Do wizyty należy się jednak odpowiednio przygotować.

 1. Wiele urzędów wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę. W przypadku poznańskiego USC bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko po uprzednim dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej urzędu lub przez telefon (61 646 33 44). Zawsze więc radzimy sprawdzić, jak wygląda to w danym mieście.
 2. Przed wizytą będzie trzeba dokonać opłaty skarbowej w wysokości 11 zł na rachunek Miasta Poznania. Na stronie internetowej urzędu miasta można znaleźć numer konta bankowego.
 3. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód lub paszport) oraz dowód wyżej wspomnianej opłaty skarbowej.
 4. Urzędnik USC będzie potrzebował informacji o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.
 5. Czasami zdarza się, że urzędnik poprosi o dodatkowe dokumenty, np. gdy rozwód został orzeczony za granicą.

 

Zmiana nazwiska po rozwodzie za granicą

Zmiana nazwiska po rozwodzie, gdy przebywamy za granicą, również jest możliwa. W tym celu należy udać się do konsula, a przedtem uiścić opłatę konsularną w wysokości 50 euro. Dokładną kwotę i walutę podaje jednak konsul. Oprócz dokumentu tożsamości i dowodu zapłaty należy przygotować odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie.

 

Ile trwa zmiana nazwiska po rozwodzie?

Jeśli urzędnik otrzyma komplet dokumentów i informacji, będzie mógł od razu sporządzić protokół w trakcie składania oświadczenia o zmianie nazwiska. W Poznaniu przekazuje go następnie do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony akt małżeństwa. Wówczas jest na niego nanoszona wzmianka o aktualnym nazwisku rozwiedzionej osoby. Od momentu wprowadzenia tej zmiany w akcie małżeństwa można używać nazwiska panieńskiego.

 

Zmiana nazwiska w Poznaniu po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Jeśli miną trzy miesiące od rozwodu, nadal istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego, lecz procedura już nie jest tak prosta. Najlepiej w tym przypadku skonsultować się z prawnikiem, którego specjalnością są rozwody w Poznaniu. Zmiany nazwiska po upływie trzech miesięcy od rozwodu dokonuje się w tzw. trybie administracyjnym. Ustawia zastrzega jednak, że potrzebny jest „ważny powód”, który jest pojęciem bardzo niejasnym. Organ administracyjny ocenia więc podaną przyczynę zmiany nazwiska w każdym przypadku indywidualnie.

 

Przed złożeniem wniosku o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym należy uiścić opłatę w wysokości 37 zł na wyżej wspomniane konto. Wniosek, który składa się również do urzędu stanu cywilnego lub konsula, musi zawierać:

 • imię, nazwisko i nazwisko rodowe,
 • nazwisko kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa,
 • nr PESEL,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • uzasadnienie, czyli wymieniony przez ustawę „ważny powód”,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Podczas wizyty w USC trzeba będzie również przedłożyć do wglądu dokument tożsamości. Sprawy nie trzeba jednak załatwiać w urzędzie – można zrobić to za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 

Decydując się na separację, także możemy próbować zmienić nazwisko w trybie administracyjnym. Samo orzeczenie o separacji może jednak nie być na tyle ważnym powodem, żeby organ administracyjny pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek.

 

Od decyzji urzędu stanu cywilnego można się odwołać do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC. Mamy na to 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu.

 

Zmiana nazwiska a dokumenty tożsamości

Nowym nazwiskiem można posługiwać się już od momentu wprowadzenia wzmianki z aktualnymi danymi do aktu małżeństwa. Pozostaje nam jeszcze zaktualizować dane w naszych dokumentach. Zmianie podlega m.in. dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka lub legitymacja słuchacza, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Ponadto o zmianie nazwiska należy od razu poinformować pracodawcę, uczelnię, szkołę, do której uczęszczają nasze dzieci i wszystkie inne zainteresowane instytucje. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, tam także będzie trzeba wprowadzić aktualizację.

 

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

Rozwód rodziców w żaden sposób nie wpływa na nazwisko dziecka. Jeśli jednak któryś z rozwodników chce zmienić nazwisko małoletniego potomka, będzie do tego potrzebował zgody również drugiego rodzica. Jego pozwolenie nie jest jednak wymagane, jeśli stracił władzę rodzicielską lub gdy nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Kolejna sytuacja dotyczy braku możliwości uzyskania zgody drugiego rodzica, np. gdy nie możemy go zlokalizować lub gdy jest to bardzo utrudnione z innego powodu. Wtedy o zmianę nazwiska pociechy możemy wnioskować do sądu opiekuńczego, ale będziemy musieli ten wniosek odpowiednio uzasadnić. Z kolei dziecku, które ukończyło 13 lat, nie można zmienić nazwiska także bez jego zgody.

 

Zadzwoń!

FAQ:

1. Ile jest czasu na powrót do nazwiska po rozwodzie?

Szybka i nieskomplikowana procedura zmiany nazwiska jest możliwa przez trzy miesiące od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

2. Jak wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

W terminie maksymalnie trzech miesięcy od rozwodu należy udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego (zmiana nazwiska w Poznaniu odbywa się na ul. Libelta 16/20) i złożyć oświadczenie. Za granicą natomiast podobne oświadczenie składamy u konsula.

3. Czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa po upływie trzech miesięcy?

Tak, ale musi być odpowiednio umotywowana, żeby USC pozytywnie rozpatrzył taki wniosek.